Autor: niczymmarionetka
Tytuł pracy: pszczela magia
Informacje: 3 sierpnia 2010, łąka w Ujeździe, k. Jasła, Polska.
Powrót do finalistów