Autor: Tonin
Tytuł pracy: Lekcja baletu
Informacje: Polska centralna, sierpień 2010.
Powrót do finalistów