Autor: vl618
Tytuł pracy: zielony ciężar
Informacje: Zdjęcie zrobione w dżungli amazońskiej, Brazylia, listopad 2008. Przedstawia mrówki parasolowe.
Powrót do finalistów